Tekeningen & schilderijen (en nog wat grafiek)

dieren

Main Content

De enorme verscheidenheid die we tegenkomen bij de dieren is overrompelend. Dit moet ons heel klein maken tegenover God, Die ons en de dieren schiep. Elihu zegt: "Zie, God is groot, en wij begrijpen het niet" (Job 36: 26), en "Den Almachtige, Dien kunnen wij niet uitvinden, Hij is groot van kracht." (Job 37: 23). Door onze zondeschuld zijn ook de dieren aan lijden en dood onderworpen: "Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft" (Romeinen 8: 20). Dat "het ganse schepsel tezamen zucht" (Romeinen 8: 22) moet ons nog kleiner maken, we moeten God vragen of Hij ons dit vergeeft en niet toerekent: "Zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn; Zalig is de man welken de Heere de zonde niet toerekent." (Romeinen 4: 7 en 8).