Tekeningen & schilderijen (en nog wat grafiek)

dieren

Main Content

Zoveel verschillende dieren, overrompelend! Dit moet ons heel klein maken tegenover onze Schepper. "Zie, God is groot, en wij begrijpen het niet", "Den Almachtige, Dien kunnen wij niet uitvinden, Hij is groot van kracht", zegt Elihu (Job 36:26, 37:23). Door onze zonden zijn dieren aan lijden en dood onderworpen: "Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft" (Romeinen 8:20). Dat moet ons nog kleiner maken, we moeten God vragen of Hij ons dit vergeeft en niet toerekent: "Zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn; Zalig is de man welken de Heere de zonde niet toerekent." (Romeinen 4:7, 8).