Tekeningen & schilderijen (en nog wat grafiek)

bloemen

Main Content

Mooi hè, bloemen. Het zijn schepselen van God, geschapen op de derde scheppingsdag (Genesis 1: 11-13). Bloemen horen bij de complete inrichting van de aarde, die de Heere verzorgde vóórdat Hij ons, mensen, schiep op de zesde scheppingsdag.
Als de winter voorbij is, komen de bloemen weer tevoorschijn (ook in onze achtertuin, waar ik ze teken). Dit tevoorschijn komen is het werk van Gods Heilige Geest: "Zendt Gij Uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks." (Psalm 104: 30). De psalmdichter prijst zijn Schepper: "Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen." (Psalm 104: 24)
Nodig is het díe God te kennen, niet alleen als onze Schepper, maar ook als onze Verlosser, voor we als een bloem sterven: "De dagen des mensen zijn als het gras; gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die Hem vrezen." (Psalm 103: 15-17)